KVUC e-learning
Fysik HF
ANALYSE AF ATOMARE SPEKTRER
Måle bølgelængder af det lys der udsendes fra en kviksølvgas. 
Desuden at lære flere Excel-fiduser.
https://elearning.kvuc.dk/_fysik/AnalyseAfAtomareSprektrer.html
DOBBELTSPALTE OG GITTER

Se hvordan laserlys afbøjes i dobbeltspalte og gitter, og opnå forståelse af gitterformlen.
https://elearning.kvuc.dk/_fysik/DobbeltspalteOgGitter.html

LUFTMODSTAND
Undersøger hvorledes luftmodstand på et faldende legeme afhænger af legemets hastighed.
Ligeledes at bruge så moderne et udstyr som et videokamera som måleapparat.
https://elearning.kvuc.dk/_fysik/Luftmodstand.html
OPVARMNING AF VAND
Forsøget går ud på at finde den mest energiøkonomiske måde at opvarme vand på.
De undersøgte apparater er en elkedel, en elkogeplade og en mikrobølgeovn.
Det er også et formål at lære at udføre simple beregninger i et regneark.
https://elearning.kvuc.dk/_fysik/OpvarmningAfVand.html
RADIOAKTIVE HENFALD
Undersøger henfaldsloven specielt med henblik på bestemmelse af halveringstiden for en þ-kilde.
Desuden at træne dataopsamling med GM-rør og Loggerpro.
https://elearning.kvuc.dk/_fysik/RadioaktiveHenfald.html
RESISTIVITET
Vise hvordan man kan forbinde et kredsløb, måle sammenhørende værdier af resistans og længde af en metaltråd, og behandle de målte data med Excel.
Vi ser også på hvordan instrumentet multimeter bruges, herunder hvordan det forbindes i et kredsløb, afhængigt af om det er strøm eller spænding der skal måles.
https://elearning.kvuc.dk/_fysik/Resistivitet.html
SVINGENDE STRENG
Lære om de lovmæssigheder der gælder for resonansfrekvenserne for en svingende streng.
https://elearning.kvuc.dk/_fysik/SvingendeStreng.html
TONER PÅ TROMPET OG FLØJTE
Lære om Fourieranalyse af et frekvensspektrum, og at analysere spektret for trompet.
https://elearning.kvuc.dk/_fysik/TonerPaaTrompet.html
VARMEFYLDE
Give et kvalitativt indtryk af begrebet varmefylde, hvor en løbende dataopsamling
bruges som et visuelt virkemiddel.
https://elearning.kvuc.dk/_fysik/Varmefylde.html
Matematik HF
OM AT LØSE LIGNINGER
Lære at løse ligninger gennem to eksempler med vægt på regneregler og fremgangsmetode. Første eksempel gennemgår en ligning uden parenteser og andet eksempel ser på en ligning med to parenteser.
https://elearning.kvuc.dk/_matematik/Ligninger.html
AFRUNDING AF TAL
Hvornår og hvordan skal man afrunde tal? Gennemgang af regler og eksempler på hvordan man afrunder tal i matematikken.
https://elearning.kvuc.dk/_matematik/AfrundingAfTal.html
Matematik AVU
AFRUNDING AF TAL
Gennemgang af regler og eksempler på hvordan man afrunder tal.
Hvornår og hvordan skal man afrunde tal?
Hvor mange decimaler skal man medtage?
At regne videre med afrundede tal.
Forskel mellem brøk og decimalbrøk.
https://elearning.kvuc.dk/_matematik/AfrundingAfTalAVU.html
Engelsk HF
Historie HF
Diverse