KVUC e-learning

Fysik | Matematik | Engelsk | Historie | Lydoptager m.m.

E-learning materialer udviklet af KVUC

Her finder du en oversigt over undervisningsmaterialer udviklet på og af KVUC.dk over en årrække. Klik på menuen herover for at scrolle ned.

Fysik HF

ANALYSE AF ATOMARE SPEKTRER

Måle bølgelængder af det lys der udsendes fra en kviksølvgas. 
Desuden at lære flere Excel-tricks.

DOBBELTSPALTE OG GITTER

Se hvordan laserlys afbøjes i dobbeltspalte og gitter, og opnå forståelse af gitterformlen.

LUFTMODSTAND

Undersøger hvorledes luftmodstand på et faldende legeme afhænger af legemets hastighed.
Ligeledes at bruge så moderne et udstyr som et videokamera som måleapparat.

OPVARMNING AF VAND

Forsøget går ud på at finde den mest energiøkonomiske måde at opvarme vand på.
De undersøgte apparater er en elkedel, en elkogeplade og en mikrobølgeovn.
Det er også et formål at lære at udføre simple beregninger i et regneark.

RADIOAKTIVE HENFALD

Undersøger henfaldsloven specielt med henblik på bestemmelse af halveringstiden for en þ-kilde.
Desuden at træne dataopsamling med GM-rør og Loggerpro.

RESISTIVITET

Vise hvordan man kan forbinde et kredsløb, måle sammenhørende værdier af resistans og længde af en metaltråd, og behandle de målte data med Excel.
Vi ser også på hvordan instrumentet multimeter bruges, herunder hvordan det forbindes i et kredsløb, afhængigt af om det er strøm eller spænding der skal måles.

SVINGENDE STRENG

Lære om de lovmæssigheder der gælder for resonansfrekvenserne for en svingende streng.

TONER PÅ TROMPET OG FLØJTE

Lære om Fourieranalyse af et frekvensspektrum, og at analysere spektret for trompet.

VARMEFYLDE

Give et kvalitativt indtryk af begrebet varmefylde, hvor en løbende dataopsamling
bruges som et visuelt virkemiddel.

Matematik HF

OM AT LØSE LIGNINGER

Lære at løse ligninger gennem to eksempler med vægt på regneregler og fremgangsmetode. Første eksempel gennemgår en ligning uden parenteser og andet eksempel ser på en ligning med to parenteser.

AFRUNDING AF TAL

Hvornår og hvordan skal man afrunde tal? Gennemgang af regler og eksempler på hvordan man afrunder tal i matematikken.

Matematik AVU

AFRUNDING AF TAL

Gennemgang af regler og eksempler på hvordan man afrunder tal.
Hvornår og hvordan skal man afrunde tal?
Hvor mange decimaler skal man medtage?
At regne videre med afrundede tal.
Forskel mellem brøk og decimalbrøk.

Engelsk

TEKSTANALYSE

Tekstanalyse

Tekstanalyse videoer med embed koder
Tre selvstændige videoer til embed

ENGELSK ORDBOG

Engelsk ordbog

Historie HF

MODUL QUIZ

Quiz til modul 0

VIKING QUIZ

STRAF QUIZ

Quiz om straf

FRANSK REVOLUTION QUIZ

Franske revolution Quiz

VIDEO QUIZ

Video quiz

KILDEKRITIK

Metode til kildekritik

Kildekritik videoer med embed koder
Syv selvstændige videoer til embed

Lydoptager, skriveøvelser og eksamensangst

Skriv

Bliv bedre til at formulere dig skriftligt i Dansk og Matematik

Eksamensangst

Få styr på eksamensangst

Find flere materialer på vucdigital.dk